19 พ.ย. "วันส้วมโลก" เผยสถานการณ์สุขาภิบาลโลก 2023 | Thai PBS NOW
19 พ.ย. "วันส้วมโลก" เผยสถานการณ์สุขาภิบาลโลก 2023

19 พ.ย. "วันส้วมโลก" เผยสถานการณ์สุขาภิบาลโลก 2023

20 พ.ย. 66

"ส้วมดี ชีวิตดี" เชื่อหรือไม่ หากมนุษย์ใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขอนามัย จะช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้นอีกกว่า 20 ปี เนื่องจากสถานการณ์สุขาภิบาลโลกในวันนี้ ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ไม่มีห้องน้ำ "ที่ดี" ใช้ ส่งผลให้เกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ มากมาย ปัจจุบันเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตวันละกว่า 1,000 คน ด้วยสาเหตุสุขอนามัยไม่ดี

19 พฤศจิกายนของทุก ๆ ปี องค์การสหประชาชาติยกย่องให้เป็น World Toilet Day หรือ "วันส้วมโลก" วันที่อยากให้ทุกคนตระหนักถึงสุขอนามัยที่ดี ที่จะทำให้ชีวิตปลอดจากโรคภัย พร้อมตั้งเป้าลดปัญหาการเสียชีวิต และรณรงค์ให้รัฐในทุก ๆ ประเทศช่วยกันสร้าง "ห้องน้ำที่มีมาตรฐาน" ให้กับประชาชน

เพราะถ้าห้องน้ำดีแล้ว คุณภาพชีวิตที่ดีจะตามมา ชวนอ่านบทความน่ารู้ เรื่องราว "วันส้วมโลก" และสถิติที่น่าสนใจที่นี่ คลิก   

19 พ.ย. "วันส้วมโลก" เผยสถานการณ์สุขาภิบาลโลก 2023

20 พ.ย. 66

"ส้วมดี ชีวิตดี" เชื่อหรือไม่ หากมนุษย์ใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขอนามัย จะช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้นอีกกว่า 20 ปี เนื่องจากสถานการณ์สุขาภิบาลโลกในวันนี้ ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ไม่มีห้องน้ำ "ที่ดี" ใช้ ส่งผลให้เกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ มากมาย ปัจจุบันเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตวันละกว่า 1,000 คน ด้วยสาเหตุสุขอนามัยไม่ดี

19 พฤศจิกายนของทุก ๆ ปี องค์การสหประชาชาติยกย่องให้เป็น World Toilet Day หรือ "วันส้วมโลก" วันที่อยากให้ทุกคนตระหนักถึงสุขอนามัยที่ดี ที่จะทำให้ชีวิตปลอดจากโรคภัย พร้อมตั้งเป้าลดปัญหาการเสียชีวิต และรณรงค์ให้รัฐในทุก ๆ ประเทศช่วยกันสร้าง "ห้องน้ำที่มีมาตรฐาน" ให้กับประชาชน

เพราะถ้าห้องน้ำดีแล้ว คุณภาพชีวิตที่ดีจะตามมา ชวนอ่านบทความน่ารู้ เรื่องราว "วันส้วมโลก" และสถิติที่น่าสนใจที่นี่ คลิก