6-สิ่งไม่ควรให้ยืม.jpg

6 สิ่งไม่ควรให้ยืม ป้องกันถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคล

19 ต.ค. 65

กองปราบปรามเตือน! 6 สิ่งไม่ควรให้ยืม เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล และถูกนำไปใช้ฉ้อโกงหรือก่ออาชญากรรมอื่น ๆ นอกจากเอกสารส่วนตัวแล้ว โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ LINE หากใช้งานไม่ระมัดระวัง อาจเสี่ยงถูกเปลี่ยนรหัส แล้วนำไปแอบอ้างขายของ หลอกยืมเงิน หรือทำสิ่งที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ได้เช่นกัน

6 สิ่งไม่ควรให้ยืม ป้องกันถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคล

19 ต.ค. 65

กองปราบปรามเตือน! 6 สิ่งไม่ควรให้ยืม เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล และถูกนำไปใช้ฉ้อโกงหรือก่ออาชญากรรมอื่น ๆ นอกจากเอกสารส่วนตัวแล้ว โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ LINE หากใช้งานไม่ระมัดระวัง อาจเสี่ยงถูกเปลี่ยนรหัส แล้วนำไปแอบอ้างขายของ หลอกยืมเงิน หรือทำสิ่งที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ได้เช่นกัน