OH21.jpg

สุขภาพฟันดี แค่เริ่มทำ 6 ข้อนี้

21 ต.ค. 65

21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์แผนไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี Thai PBS ชวนอ่านเทคนิคดูแลสุขภาพฟันให้ดีได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่เริ่มทำ 6 ข้อดังนี้

 1. แปรงฟันด้วยสูตร 2-2-2 คือ แปรงวันละ 2 ครั้ง แปรงให้นาน 2 นาที งดกินอาหาร 2 ชม. หลังแปรงฟัน
 2. อ่านฉลากให้ดีก่อนใช้ โดยเฉพาะยาสีฟันสมุนไพร หากใช้เยอะจะทำให้ปากแห้งได้
 3. ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3-4 เดือน เพราะแปรงสีฟันที่บานแล้ว ยิ่งแปรง ยิ่งทำให้คอฟันสึกได้
 4. ไม่ควรนำแปรงสีฟันไปตากแดด จะทำให้ขนแปรงเสีย
 5. ใช้น้ำยาบ้วนปากอย่างเดียวไม่พอ ควรแปรงฟันให้สะอาดทั่วถึงควบคู่ไปด้วย
 6. ควรขูดหินปูนและพบทันตแพทย์ปีละ 1-2 ครั้ง
   

สุขภาพฟันดี แค่เริ่มทำ 6 ข้อนี้

21 ต.ค. 65

21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์แผนไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี Thai PBS ชวนอ่านเทคนิคดูแลสุขภาพฟันให้ดีได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่เริ่มทำ 6 ข้อดังนี้

 1. แปรงฟันด้วยสูตร 2-2-2 คือ แปรงวันละ 2 ครั้ง แปรงให้นาน 2 นาที งดกินอาหาร 2 ชม. หลังแปรงฟัน
 2. อ่านฉลากให้ดีก่อนใช้ โดยเฉพาะยาสีฟันสมุนไพร หากใช้เยอะจะทำให้ปากแห้งได้
 3. ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3-4 เดือน เพราะแปรงสีฟันที่บานแล้ว ยิ่งแปรง ยิ่งทำให้คอฟันสึกได้
 4. ไม่ควรนำแปรงสีฟันไปตากแดด จะทำให้ขนแปรงเสีย
 5. ใช้น้ำยาบ้วนปากอย่างเดียวไม่พอ ควรแปรงฟันให้สะอาดทั่วถึงควบคู่ไปด้วย
 6. ควรขูดหินปูนและพบทันตแพทย์ปีละ 1-2 ครั้ง