ลิ้นบอกโรค.jpg

ลิ้นบอกโรค ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน

21 ต.ค. 65

รู้หรือไม่ ? ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน การสังเกตสีและลักษณะของ "ลิ้น" สามารถพยากรณ์สุขภาพภายในได้ เช่น หากมีรอยแตกกลางลิ้น แสดงว่าร่างกายอาจมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ท้องผูกได้ง่าย ส่วนคนที่มีสุขภาพดี ลิ้นจะมีสีชมพู มีฝ้าอ่อน ๆ เป็นสีขาวบาง ๆ หากพบความผิดปกติควรปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคต่าง ๆ ต่อไป

ลิ้นบอกโรค ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน

21 ต.ค. 65

รู้หรือไม่ ? ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน การสังเกตสีและลักษณะของ "ลิ้น" สามารถพยากรณ์สุขภาพภายในได้ เช่น หากมีรอยแตกกลางลิ้น แสดงว่าร่างกายอาจมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ท้องผูกได้ง่าย ส่วนคนที่มีสุขภาพดี ลิ้นจะมีสีชมพู มีฝ้าอ่อน ๆ เป็นสีขาวบาง ๆ หากพบความผิดปกติควรปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคต่าง ๆ ต่อไป