EM_FIRE.jpg

ภัยเงียบหน้าหนาว ปลอดภัยไว้ ก่อนไฟไหม้มา

21 ต.ค. 65

ปลอดภัยไว้ก่อน! ด้วย 7 ข้อง่าย ๆ ป้องกัน "ไฟไหม้" ในช่วงหน้าหนาว ภัยเงียบที่มักเกิดขึ้นง่าย เพราะหน้าหนาวเป็นช่วงที่อากาศแห้ง ลมแรง หากไฟไหม้เสี่ยงลุกลามรวดเร็ว ทำให้ยากต่อการควบคุม

 1. อย่าเผาขยะใกล้พงหญ้า หรือวัสดุติดไฟง่าย
 2. อย่าก่อกองไฟบริเวณรอบบ้าน
 3. อย่าจุดยากันยุง หรือธูปเทียนไว้ โดยไม่มีคนดูแล
 4. อย่าลืมปิดวาล์วถังแก๊ส ทุกครั้งหลังใช้งาน
 5. อย่าเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้ ปิดสวิตซ์ทุกครั้งหลังใช้งาน
 6. อย่าทิ้งก้นบุหรี่โดยไม่ดับไฟให้สนิท ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ใกล้พงหญ้า
 7. อย่านิ่งเฉย ถ้าสายไฟบวม สีเปลี่ยน มีกลิ่นไหม้ ควรรีบเปลี่ยนใหม่ทันที ลดความเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจร

หากพบเห็นไฟไหม้ รีบแจ้งสายด่วน โทร. 199 

ภัยเงียบหน้าหนาว ปลอดภัยไว้ ก่อนไฟไหม้มา

21 ต.ค. 65

ปลอดภัยไว้ก่อน! ด้วย 7 ข้อง่าย ๆ ป้องกัน "ไฟไหม้" ในช่วงหน้าหนาว ภัยเงียบที่มักเกิดขึ้นง่าย เพราะหน้าหนาวเป็นช่วงที่อากาศแห้ง ลมแรง หากไฟไหม้เสี่ยงลุกลามรวดเร็ว ทำให้ยากต่อการควบคุม

 1. อย่าเผาขยะใกล้พงหญ้า หรือวัสดุติดไฟง่าย
 2. อย่าก่อกองไฟบริเวณรอบบ้าน
 3. อย่าจุดยากันยุง หรือธูปเทียนไว้ โดยไม่มีคนดูแล
 4. อย่าลืมปิดวาล์วถังแก๊ส ทุกครั้งหลังใช้งาน
 5. อย่าเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้ ปิดสวิตซ์ทุกครั้งหลังใช้งาน
 6. อย่าทิ้งก้นบุหรี่โดยไม่ดับไฟให้สนิท ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ใกล้พงหญ้า
 7. อย่านิ่งเฉย ถ้าสายไฟบวม สีเปลี่ยน มีกลิ่นไหม้ ควรรีบเปลี่ยนใหม่ทันที ลดความเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจร

หากพบเห็นไฟไหม้ รีบแจ้งสายด่วน โทร. 199