Disel_Toxin.jpg

อัตราปล่อยฝุ่น PM 2.5 ของรถยนต์ดีเซล

21 ต.ค. 65

รถยนต์ดีเซล ยิ่งวิ่งเร็ว จะยิ่งปล่อยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 น้อยลงตามลำดับ แต่โอกาสความเป็นไปได้กลับมีน้อย เพราะปริมาณรถยนต์ในกรุงเทพฯ นับวันมีแต่มากขึ้น 

อัตราปล่อยฝุ่น PM 2.5 ของรถยนต์ดีเซล

21 ต.ค. 65

รถยนต์ดีเซล ยิ่งวิ่งเร็ว จะยิ่งปล่อยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 น้อยลงตามลำดับ แต่โอกาสความเป็นไปได้กลับมีน้อย เพราะปริมาณรถยนต์ในกรุงเทพฯ นับวันมีแต่มากขึ้น