2-สาเหตุสำคัญ-ส่งผล-ยาบ้า-ระบาดหนัก.png

2 สาเหตุสำคัญส่งผล "ยาบ้า" ระบาดหนัก

3 พ.ย. 65

​ป.ป.ส.เผยสาเหตุการแพร่ระบาดของ "ยาบ้า" ที่มีจำนวนยาบ้าเพิ่มขึ้นเยอะมาก มาจาก 2 สาเหตุสำคัญหลัก ๆ คือ การพัฒนาของเครื่องอัดเม็ดยาบ้าที่มีกำลังผลิตเพิ่มขึ้น และสารตั้งต้นยาบ้าอย่าง "โซเดียมไซยาไนด์" มีราคาเพียงกิโลกรัมละ 100 บาท  เมื่อกำลังผลิตเพิ่ม จึงทำให้ต้นทุนของยาบ้าถูกลง

กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่เน้นพฤติการณ์ในการกระทำผิด มากกว่าจะเหมาให้ผู้ครอบครองเกิน 15 เม็ดเป็นผู้ขาย และให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยนั้น จึงเป็นคำถามว่า ยังเป็นกฏหมายที่อ่อนแอเกินไปหรือไม่ ขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน จำนวน 1,310 คน เมื่อวันที่ 10-12 ต.ค. 65 โดย นิด้าโพล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 50.15% รู้สึกไม่เห็นด้วย ต่อกฎหมายยาเสพติดที่ยึดหลัก "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย" โดยเห็นว่าควรมีบทลงโทษ เพื่อป้องกันผู้เสพหน้าใหม่ และผู้เสพกลายเป็นผู้ขาย

2 สาเหตุสำคัญส่งผล "ยาบ้า" ระบาดหนัก

3 พ.ย. 65

​ป.ป.ส.เผยสาเหตุการแพร่ระบาดของ "ยาบ้า" ที่มีจำนวนยาบ้าเพิ่มขึ้นเยอะมาก มาจาก 2 สาเหตุสำคัญหลัก ๆ คือ การพัฒนาของเครื่องอัดเม็ดยาบ้าที่มีกำลังผลิตเพิ่มขึ้น และสารตั้งต้นยาบ้าอย่าง "โซเดียมไซยาไนด์" มีราคาเพียงกิโลกรัมละ 100 บาท  เมื่อกำลังผลิตเพิ่ม จึงทำให้ต้นทุนของยาบ้าถูกลง

กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่เน้นพฤติการณ์ในการกระทำผิด มากกว่าจะเหมาให้ผู้ครอบครองเกิน 15 เม็ดเป็นผู้ขาย และให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยนั้น จึงเป็นคำถามว่า ยังเป็นกฏหมายที่อ่อนแอเกินไปหรือไม่ ขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน จำนวน 1,310 คน เมื่อวันที่ 10-12 ต.ค. 65 โดย นิด้าโพล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 50.15% รู้สึกไม่เห็นด้วย ต่อกฎหมายยาเสพติดที่ยึดหลัก "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย" โดยเห็นว่าควรมีบทลงโทษ เพื่อป้องกันผู้เสพหน้าใหม่ และผู้เสพกลายเป็นผู้ขาย