pic1.jpg

“สงครามรัสเซีย vs ยูเครน” สูญเงินไปกับเรื่องอะไรบ้าง ?

4 พ.ย. 65

ขึ้นชื่อว่า “สงคราม” นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน เงินทอง โดยเฉพาะกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่ถึงตอนนี้ ผ่านไปแล้วมากกว่า 240 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครน และแน่นอนว่า ยิ่งสงครามลากยาวออกไปมากเท่าไร ความสูญเสีย ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ย่อมทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง : “รัสเซีย-ยูเครน” สงครามที่แลกมาด้วย “เงิน”

“สงครามรัสเซีย vs ยูเครน” สูญเงินไปกับเรื่องอะไรบ้าง ?

4 พ.ย. 65

ขึ้นชื่อว่า “สงคราม” นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน เงินทอง โดยเฉพาะกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่ถึงตอนนี้ ผ่านไปแล้วมากกว่า 240 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครน และแน่นอนว่า ยิ่งสงครามลากยาวออกไปมากเท่าไร ความสูญเสีย ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ย่อมทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง : “รัสเซีย-ยูเครน” สงครามที่แลกมาด้วย “เงิน”