ระวัง-หมา-แมว-ตกใจเสียงพลุ-1.jpg

ระวัง ! หมา-แมว ตกใจเสียงพลุ หนีออกบ้าน คืนลอยกระทง

4 พ.ย. 65

เตือนเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลาย! โดยเฉพาะคนเลี้ยงหมา-แมว อย่าลืมปิดประตูและหน้าต่างให้ดี เปิดเพลงจังหวะผ่อนคลาย หรือเสียงทีวีเพื่อดึงความสนใจ สำหรับสัตว์เลี้ยงที่อยู่นอกบ้าน แนะนำให้นำเข้ามาไว้ในบ้านด้วยในค่ำคืนที่มีเสียงดัง เพราะ "เสียงพลุ" ในคืนวันลอยกระทง อาจสร้างความตื่นกลัว ตกใจ ให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัข แมว จนอาจหนีเตลิดออกจากบ้าน เสี่ยงหาทางกลับไม่ได้และเกิดอุบัติเหตุ

หากสัตว์เลี้ยงแสดงอาการตื่นกลัว เช่น วิ่งชนข้าวของ ตะกุยผนัง หรือส่งเสียงร้อง ต้องไม่ลงโทษสัตว์เลี้ยง และเจ้าของควรอยู่ใกล้ ๆ สัตว์เลี้ยงตลอดเวลา ถ้าสัตว์เลี้ยงสูญหาย หรือพบสัตว์พลัดหลง แจ้ง จส.100 โทร. 1137 หรือ *1808 

ระวัง ! หมา-แมว ตกใจเสียงพลุ หนีออกบ้าน คืนลอยกระทง

4 พ.ย. 65

เตือนเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลาย! โดยเฉพาะคนเลี้ยงหมา-แมว อย่าลืมปิดประตูและหน้าต่างให้ดี เปิดเพลงจังหวะผ่อนคลาย หรือเสียงทีวีเพื่อดึงความสนใจ สำหรับสัตว์เลี้ยงที่อยู่นอกบ้าน แนะนำให้นำเข้ามาไว้ในบ้านด้วยในค่ำคืนที่มีเสียงดัง เพราะ "เสียงพลุ" ในคืนวันลอยกระทง อาจสร้างความตื่นกลัว ตกใจ ให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัข แมว จนอาจหนีเตลิดออกจากบ้าน เสี่ยงหาทางกลับไม่ได้และเกิดอุบัติเหตุ

หากสัตว์เลี้ยงแสดงอาการตื่นกลัว เช่น วิ่งชนข้าวของ ตะกุยผนัง หรือส่งเสียงร้อง ต้องไม่ลงโทษสัตว์เลี้ยง และเจ้าของควรอยู่ใกล้ ๆ สัตว์เลี้ยงตลอดเวลา ถ้าสัตว์เลี้ยงสูญหาย หรือพบสัตว์พลัดหลง แจ้ง จส.100 โทร. 1137 หรือ *1808