ตรุษจีน-ทำไมต้องสีแดง.jpg

"ตรุษจีน" ทำไมต้องเป็นสีแดง

19 ม.ค. 66

รู้หรือไม่ ? ทำไมคนจีนถึงนิยมสวมเสื้อสีแดงในวันตรุษจีน รวมถึงป้ายอวยพรต่าง ๆ ยังเป็นสีแดงอีกด้วย นั่นเป็นเพราะมีตำนานเล่าขานถึง พลังอำนาจของสีแดงที่ช่วยขับไล่ "กั้วเหนียน" ซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดดุร้ายให้หนีหายไป ไม่มาทำอันตรายให้กับผู้คน คนจีนจึงเชื่อกันว่า "สีแดง" เป็นสีมงคล หมายถึงความสุข ความโชคดี การมีอายุยืนยาว

สำหรับเทศกาลตรุษจีน ปี 2566 จะเริ่มตั้งแต่ 20 ม.ค. 66 ซึ่งเป็นวันจ่าย 21 ม.ค. 66 เป็นวันไหว้ และ 22 ม.ค. 66 วันตรุษจีน เป็นวันเที่ยว ในวันนี้คนจีนจะนิยมมอบอั่งเปาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยตัวเลขที่นิยมมากที่สุด คือ เลข 8 เพราะในภาษาจีนเลข 8 อ่านออกเสียงคล้ายกับคำที่มีความหมายว่า ความร่ำรวย ความรุ่งโรจน์ ความรุ่งเรือง นั่นเอง

"ตรุษจีน" ทำไมต้องเป็นสีแดง

19 ม.ค. 66

รู้หรือไม่ ? ทำไมคนจีนถึงนิยมสวมเสื้อสีแดงในวันตรุษจีน รวมถึงป้ายอวยพรต่าง ๆ ยังเป็นสีแดงอีกด้วย นั่นเป็นเพราะมีตำนานเล่าขานถึง พลังอำนาจของสีแดงที่ช่วยขับไล่ "กั้วเหนียน" ซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดดุร้ายให้หนีหายไป ไม่มาทำอันตรายให้กับผู้คน คนจีนจึงเชื่อกันว่า "สีแดง" เป็นสีมงคล หมายถึงความสุข ความโชคดี การมีอายุยืนยาว

สำหรับเทศกาลตรุษจีน ปี 2566 จะเริ่มตั้งแต่ 20 ม.ค. 66 ซึ่งเป็นวันจ่าย 21 ม.ค. 66 เป็นวันไหว้ และ 22 ม.ค. 66 วันตรุษจีน เป็นวันเที่ยว ในวันนี้คนจีนจะนิยมมอบอั่งเปาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยตัวเลขที่นิยมมากที่สุด คือ เลข 8 เพราะในภาษาจีนเลข 8 อ่านออกเสียงคล้ายกับคำที่มีความหมายว่า ความร่ำรวย ความรุ่งโรจน์ ความรุ่งเรือง นั่นเอง