ตำจนสากหัก!

17 ม.ค. 66

ตำพริกแกงครั้งนี้ไม่ธรรมดา เพราะตำกันสากหินหัก พบกับความสนุกสนานแบบนี้ได้ในรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ชมย้อนหลังได้ทาง https://www.thaipbs.or.th/program/BanTung/episodes...

ตำจนสากหัก!

17 ม.ค. 66

ตำพริกแกงครั้งนี้ไม่ธรรมดา เพราะตำกันสากหินหัก พบกับความสนุกสนานแบบนี้ได้ในรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ชมย้อนหลังได้ทาง https://www.thaipbs.or.th/program/BanTung/episodes...