ขนมปะดาอุตพิด ขนมขึ้นชื่อเมืองนคร | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส

ขนมปะดาอุตพิด ขนมขึ้นชื่อเมืองนคร

19 พ.ย. 66

ขนมปะดา ที่รสชาติไม่ธรรมดา ขนมขึ้นชื่อเมืองนครศรีธรรมราช มาติดตามได้ในรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/program/BanTung/episodes/98317

ขนมปะดาอุตพิด ขนมขึ้นชื่อเมืองนคร

19 พ.ย. 66

ขนมปะดา ที่รสชาติไม่ธรรมดา ขนมขึ้นชื่อเมืองนครศรีธรรมราช มาติดตามได้ในรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/program/BanTung/episodes/98317