แรงบันดาลใจของน้องทิกเกอร์

9 ก.ค. 67

เพราะเกิดมาในครอบครัวศิลปิน ทำให้ "ทิกเกอร์" อชิระ เทริโอ ได้ซึมซับความเป็นคนดนตรีเอาไว้ โดยได้แรงบันดาลใจจากทั้งพ่อและแม่ จนก้าวสู่เส้นทางศิลปิน ชมเต็มรายการ

แรงบันดาลใจของน้องทิกเกอร์

9 ก.ค. 67

เพราะเกิดมาในครอบครัวศิลปิน ทำให้ "ทิกเกอร์" อชิระ เทริโอ ได้ซึมซับความเป็นคนดนตรีเอาไว้ โดยได้แรงบันดาลใจจากทั้งพ่อและแม่ จนก้าวสู่เส้นทางศิลปิน ชมเต็มรายการ