ตำเมี่ยงข่าใส่มดแดง

4 ก.ค. 67

ตำเมี่ยงข่าใส่ใบย่านางแดง และดอกย่านางแดง ทีเด็ดใส่เน้นๆ คือมดแดง ติดตามได้ในรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ชมคลิปเต็มทาง www.thaipbs.or.th/program/BanTung/episodes/102532

ตำเมี่ยงข่าใส่มดแดง

4 ก.ค. 67

ตำเมี่ยงข่าใส่ใบย่านางแดง และดอกย่านางแดง ทีเด็ดใส่เน้นๆ คือมดแดง ติดตามได้ในรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ชมคลิปเต็มทาง www.thaipbs.or.th/program/BanTung/episodes/102532