กล้วยหักมุก คลุกมะพร้าว

24 มี.ค. 67

ของว่างกินเล่น กินเพลิน กล้วยหักมุกคลุกมะพร้าวคั่วหอม ๆ ราดน้ำตาลช่อดอกมะพร้าว ในรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ชมอีกครั้งทาง www.thaipbs.or.th/program/BanTung/episodes/100509

กล้วยหักมุก คลุกมะพร้าว

24 มี.ค. 67

ของว่างกินเล่น กินเพลิน กล้วยหักมุกคลุกมะพร้าวคั่วหอม ๆ ราดน้ำตาลช่อดอกมะพร้าว ในรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ชมอีกครั้งทาง www.thaipbs.or.th/program/BanTung/episodes/100509