ครูดำเกิง" ผู้ทลายโลกมืดการสอนหนังสือด้วย..หัวใจ

17 ม.ค. 66

ครูดำเกิง มุ่งธัญญา แม้สายตาจะมองไม่เห็น แต่ใจก็พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ไปรู้จักเรื่องราวของเขากัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

วันครูครูดำเกิงครูตาบอด

ครูดำเกิง" ผู้ทลายโลกมืดการสอนหนังสือด้วย..หัวใจ

17 ม.ค. 66

ครูดำเกิง มุ่งธัญญา แม้สายตาจะมองไม่เห็น แต่ใจก็พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ไปรู้จักเรื่องราวของเขากัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

วันครูครูดำเกิงครูตาบอด