เยรูซาเล็มติดตั้ง ถังขยะพูดได้

16 พ.ย. 64

นครเยรูซาเล็ม ติดตั้งถังขยะพูดได้บริเวณริมถนน เพื่อสนับสนุนผู้คนไม่ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยถังขยะจะตอบกลับว่า “ขอบคุณมาก” เมื่อมีคนทิ้งขยะลงไป ริเริ่มโดยชาวบ้านท้องถิ่นย่านแพต ประเทศอิสราเอล

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

เยรูซาเล็มติดตั้ง ถังขยะพูดได้

16 พ.ย. 64

นครเยรูซาเล็ม ติดตั้งถังขยะพูดได้บริเวณริมถนน เพื่อสนับสนุนผู้คนไม่ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยถังขยะจะตอบกลับว่า “ขอบคุณมาก” เมื่อมีคนทิ้งขยะลงไป ริเริ่มโดยชาวบ้านท้องถิ่นย่านแพต ประเทศอิสราเอล

แท็กที่เกี่ยวข้อง: