ไม้เท้าอัจฉริยะ ช่วยคนตาบอดในฝรั่งเศส

15 ต.ค. 64

ไม้เท้าอัจฉริยะช่วยคนตาบอด ทำงานโดยใช้เซนเซอร์ระบุตำแหน่งสิ่งกีดขวางและส่งสัญญาณเตือน ขณะนี้มีผู้ใช้งานแล้วเกือบ 400 คน ในฝรั่งเศส


15 ตุลคมของทุกปี "วันไม้เท้าขาวโลก" (WhiteCaneSafetyDay) ไม้เท้าขาวถือเป็นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดทั่วโลก วันนี้จึงนับเป็นวันของคนพิการทางสายตา

ไม้เท้าอัจฉริยะ ช่วยคนตาบอดในฝรั่งเศส

15 ต.ค. 64

ไม้เท้าอัจฉริยะช่วยคนตาบอด ทำงานโดยใช้เซนเซอร์ระบุตำแหน่งสิ่งกีดขวางและส่งสัญญาณเตือน ขณะนี้มีผู้ใช้งานแล้วเกือบ 400 คน ในฝรั่งเศส


15 ตุลคมของทุกปี "วันไม้เท้าขาวโลก" (WhiteCaneSafetyDay) ไม้เท้าขาวถือเป็นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดทั่วโลก วันนี้จึงนับเป็นวันของคนพิการทางสายตา