เมี่ยงโบราณ แบบไทกะเลิง | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส

เมี่ยงโบราณ แบบไทกะเลิง

1 พ.ย. 66

ไปดูการทำเมี่ยงโบราณใส่หมากเบน กินคู่กับผักพื้นบ้านนานาชนิด ติดตามได้ในรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ชมอีกครั้งทาง www.thaipbs.or.th/program/BanTung/episodes/97885

เมี่ยงโบราณ แบบไทกะเลิง

1 พ.ย. 66

ไปดูการทำเมี่ยงโบราณใส่หมากเบน กินคู่กับผักพื้นบ้านนานาชนิด ติดตามได้ในรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ชมอีกครั้งทาง www.thaipbs.or.th/program/BanTung/episodes/97885