เรือขนมะพร้าวขน 1 ลำ = 4 คันรถ

4 ก.ค. 67

จังหวัดเบ๊นแจ ประเทศเวียดนาม ที่นี่ใช้เรือลำใหญ่ในการขนมะพร้าวไปขาย โดยเรือหนึ่งลำสามารถขนมะพร้าวได้สูงสุดถึง 10,000 ลูก ในรายการซีรีส์วิถีคน ชมอีกครั้งทาง www.thaipbs.or.th/program/TheConnect/watch/zX7GAX

เรือขนมะพร้าวขน 1 ลำ = 4 คันรถ

4 ก.ค. 67

จังหวัดเบ๊นแจ ประเทศเวียดนาม ที่นี่ใช้เรือลำใหญ่ในการขนมะพร้าวไปขาย โดยเรือหนึ่งลำสามารถขนมะพร้าวได้สูงสุดถึง 10,000 ลูก ในรายการซีรีส์วิถีคน ชมอีกครั้งทาง www.thaipbs.or.th/program/TheConnect/watch/zX7GAX