รากถั่วพูเชื่อมทอดลอดช่อง.mp4

24 มี.ค. 67

รากถั่วพูเชื่อมทอดลอดช่อง ขนมหวานจากภูมิปัญญาการปลูก และกินรากถั่วพูมายาวนาน 4 ชั่วอายุคน ในรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ชมอีกครั้งทาง www.thaipbs.or.th/program/BanTung/episodes/100267

รากถั่วพูเชื่อมทอดลอดช่อง.mp4

24 มี.ค. 67

รากถั่วพูเชื่อมทอดลอดช่อง ขนมหวานจากภูมิปัญญาการปลูก และกินรากถั่วพูมายาวนาน 4 ชั่วอายุคน ในรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ชมอีกครั้งทาง www.thaipbs.or.th/program/BanTung/episodes/100267