รพ. จัดน้องหมาให้กำลังใจระหว่างรับวัคซีนโควิด-19

19 พ.ย. 64

โรงพยาบาลเด็ก (Rady Children's Hospital) ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย จัดน้องหมาให้กำลังใจและให้เด็ก ๆ เอาชนะความกลัวระหว่างรับวัคซีนโควิด-19

รพ. จัดน้องหมาให้กำลังใจระหว่างรับวัคซีนโควิด-19

19 พ.ย. 64

โรงพยาบาลเด็ก (Rady Children's Hospital) ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย จัดน้องหมาให้กำลังใจและให้เด็ก ๆ เอาชนะความกลัวระหว่างรับวัคซีนโควิด-19