แกงเครื่องเปรี้ยวใส่มะแฟน

2 ต.ค. 66

เข้าครัวทำแกงรสชาติเปรี้ยวนำ มีรสหวานจากเนื้อปลา ใส่มะแฟน ติดตามกันในรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ชมอีกครั้งทาง www.thaipbs.or.th/program/BanTung/episodes/97157

แกงเครื่องเปรี้ยวใส่มะแฟน

2 ต.ค. 66

เข้าครัวทำแกงรสชาติเปรี้ยวนำ มีรสหวานจากเนื้อปลา ใส่มะแฟน ติดตามกันในรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ชมอีกครั้งทาง www.thaipbs.or.th/program/BanTung/episodes/97157