อิฐแดงโบราณ ทำมือทุกขั้นตอน

23 มิ.ย. 67

จังหวัดหวิญล็อง ประเทศเวียดนาม ที่นี่มีหมู่บ้านทำอิฐแดงแบบดั้งเดิม ส่งออกทั่วประเทศเวียดนาม ในรายการซีรีส์วิถีคน ชมวิธีทำ "อิฐแดงเวียดนาม" ต่อได้ที่ www.thaipbs.or.th/program/TheConnect/watch/5UEoBs

อิฐแดงโบราณ ทำมือทุกขั้นตอน

23 มิ.ย. 67

จังหวัดหวิญล็อง ประเทศเวียดนาม ที่นี่มีหมู่บ้านทำอิฐแดงแบบดั้งเดิม ส่งออกทั่วประเทศเวียดนาม ในรายการซีรีส์วิถีคน ชมวิธีทำ "อิฐแดงเวียดนาม" ต่อได้ที่ www.thaipbs.or.th/program/TheConnect/watch/5UEoBs