ผลการค้นหา

"กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวย"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ที่นี่บ้านเรา - ​เพชฌฆาตน้ำจืด

ที่นี่บ้านเรา - ​เพชฌฆาตน้ำจืด
09:08 | 16 ธันวาคม 2563

ที่นี่บ้านเรา - ​เพชฌฆาตน้ำจืด

เกษตรกร ผู้มีวิถีชีวิตอยู่ใกล้ท้องทุ่งต่างมีวิธีการพึ่งพาธรรมชาติ อย่าง "ทุ่งนา" แหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืช ผัก และสัตว์ต่างๆ ที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ การหาอยู่หากินจึงถูกพัฒนาและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ที่นี่บ้านเรา สารคดีโดย กอนกวย กลุ่ม...

ที่นี่บ้านเรา - สะเองกวย

ที่นี่บ้านเรา - สะเองกวย
16:55 | 3 พฤศจิกายน 2559

ที่นี่บ้านเรา - สะเองกวย

         ที่นี่บ้านเราสัปดาห์นี้ สารคดีโดย กอนกวย กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพธิ์กระสังข์ จะพาไปดูกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกวยในจังหวัดศรีสะเกษกับความเชื่อเกี่ยวกับพญาแถน ถึงพิธีกรรมที่ใช้บำบัดรักษาโรคเรียกกันว่า "สะเอง" ซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณ คล้ายกับพิ...

ที่นี่บ้านเรา - สะเองกวย

ที่นี่บ้านเรา - สะเองกวย
20:05 | 16 มีนาคม 2564

ที่นี่บ้านเรา - สะเองกวย

ที่นี่บ้านเราสัปดาห์นี้ สารคดีโดย กอนกวย กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพธิ์กระสังข์ จะพาไปดูกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกวยในจังหวัดศรีสะเกษกับความเชื่อเกี่ยวกับพญาแถน ถึงพิธีกรรมที่ใช้บำบัดรักษาโรคเรียกกันว่า "สะเอง" ซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณ คล้ายกับพิธีรำผีฟ้า...

ที่นี่บ้านเรา - ดงตาดทอง เส้นทางสายปลาแดก

ที่นี่บ้านเรา - ดงตาดทอง เส้นทางสายปลาแดก
22:39 | 19 เมษายน 2564

ที่นี่บ้านเรา - ดงตาดทอง เส้นทางสายปลาแดก

บ้านดงตาดทอง อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอีกชุมชนที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำปลาร้า ซึ่งในอดีตทำกินในครัวเรือน แต่ตอนนี้ทำขายสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ติดตามเรื่องนี้กับที่นี่บ้านเราโดยผู้ผลิตภาคพลเมือง คุณขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรร...

อยู่ดีมีแฮง - "ตะเปียงจรัง" พื้นที่ดี เมิงซะเร็น

อยู่ดีมีแฮง - "ตะเปียงจรัง" พื้นที่ดี เมิงซะเร็น
12:27 | 16 พฤศจิกายน 2562

อยู่ดีมีแฮง - "ตะเปียงจรัง" พื้นที่ดี เมิงซะเร็น

อยู่ดีมีแฮง คุณขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ จากกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวย ลงพื้นที่บ้านตะเปียงจรัง ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ อีกหนึ่งชุมชนที่มีความหลากหลายทั้งวัฒนธรรม ภาษา วิถีชุมชน ชวนสัมผัสความงามของผ้าไหม ที่คนในชุมชนเลี้ยง เก็บเกี่ยว ย้อมและทอเอง รวมถึงล...

ที่นี่บ้านเรา - ทำมะสาด

ที่นี่บ้านเรา - ทำมะสาด
14:46 | 6 มีนาคม 2560

ที่นี่บ้านเรา - ทำมะสาด

สารคดีโดย กอนกวย กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพธิ์กระสังข์ ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านโคกพยอม ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ไปดูวัฒนธรรมการทอเสื่อที่เรียนรู้และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่การตัดต้นกก คัดขนาดแล้วนำไปตากแดด การย้อมไปจนถึงการทอ ทุกขั้น...

ที่นี่บ้านเรา - ​ทำมะสาด

ที่นี่บ้านเรา - ​ทำมะสาด
00:38 | 20 มกราคม 2564

ที่นี่บ้านเรา - ​ทำมะสาด

สารคดีโดย กอนกวย กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพธิ์กระสังข์ ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านโคกพยอม ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ไปดูวัฒนธรรมการทอเสื่อที่เรียนรู้และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่การตัดต้นกก คัดขนาดแล้วนำไปตากแดด การย้อมไปจนถึงการทอ ทุกขั้น...

ที่นี่บ้านเรา - เพชฌฆาตน้ำจืด

ที่นี่บ้านเรา - เพชฌฆาตน้ำจืด
00:18 | 22 กุมภาพันธ์ 2560

ที่นี่บ้านเรา - เพชฌฆาตน้ำจืด

เกษตรกร ผู้มีวิถีชีวิตอยู่ใกล้ท้องทุ่งต่างมีวิธีการพึ่งพาธรรมชาติ อย่าง "ทุ่งนา" แหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืช ผัก และสัตว์ต่างๆ ที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ การหาอยู่หากินจึงถูกพัฒนาและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ที่นี่บ้านเรา สารคดีโดย กอนกวย กลุ่ม...

ภูมิภาค 3.0 - นครสวรรค์สายพันธุ์ใหม่, ลอยเรือที่เกาะสิเหร่, "ตะเปียงจรัง" พื้นที่ดี เมิงซะเร็น

ภูมิภาค 3.0 - นครสวรรค์สายพันธุ์ใหม่,  ลอยเรือที่เกาะสิเหร่, "ตะเปียงจรัง" พื้นที่ดี เมิงซะเร็น
14:05 | 17 กุมภาพันธ์ 2562

ภูมิภาค 3.0 - นครสวรรค์สายพันธุ์ใหม่, ลอยเรือที่เกาะสิเหร่, "ตะเปียงจรัง" พื้นที่ดี เมิงซะเร็น

ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ พบกับเรื่องราวเกษตรกรรมและความไม่ยอมแพ้ของ 3 ภูมิภาคThe North องศาเหนือ พาไปที่ จ.นครสวรรค์ จับกระแสธุรกิจเมืองปากน้ำโพ จากเมืองการค้าเก่าแก่สู่กระแสธุรกิจยุคใหม่ ที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง ฟื้นกระแสธุรก...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)