ผลการค้นหา

"กล้ามเนื้อพร่อง"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

รู้เท่ารู้ทัน - ภาวะกล้ามเนื้อพร่องในผู้สูงอายุ

รู้เท่ารู้ทัน - ภาวะกล้ามเนื้อพร่องในผู้สูงอายุ
06:59 | 6 พฤษภาคม 2563

รู้เท่ารู้ทัน - ภาวะกล้ามเนื้อพร่องในผู้สูงอายุ

ภาวะกล้ามเนื้อพร่องในผู้สูงอายุ"ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง" พบมากในผู้สูงอายุ และปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่เป็นโรคนี้ ซึ่งหากปล่อยไว้อาจนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพ จนถึงขั้นไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ภาวะกล้ามเนื้อพร่องเกิดขึ้นได้อย่างไร และเราจะมีวิธีป้อง...

คนสู้โรค - ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง ต้องระวังในผู้สูงวัย, ยืดเส้นกระตุ้นพลังยามเช้า

คนสู้โรค - ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง ต้องระวังในผู้สูงวัย, ยืดเส้นกระตุ้นพลังยามเช้า
21:18 | 30 มกราคม 2563

คนสู้โรค - ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง ต้องระวังในผู้สูงวัย, ยืดเส้นกระตุ้นพลังยามเช้า

มาพูดคุยและสอบถามกันสด ๆ ในประเด็น “กล้ามเนื้อพร่อง ต้องระวังในผู้สูงวัย” โดย ธชาพิมพ์ สุขุมวาท หัวหน้างานเวชศาสตร์ฟื้นฟู การกีฬาและกายภาพบำบัด รพ.จุฬาภรณ์ ต่อด้วยช่วงปรับก่อนป่วย ชวนคนที่นั่งทำงานนาน ๆ มาฝึกบริหาร “ยืดเหยียดคลายเส้นยึด สำหรับคนนั่งน...

คนสู้โรค - ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง ต้องระวังในผู้สูงวัย, ยืดเส้นกระตุ้นพลังยามเช้า

คนสู้โรค - ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง ต้องระวังในผู้สูงวัย, ยืดเส้นกระตุ้นพลังยามเช้า
00:09 | 7 เมษายน 2564

คนสู้โรค - ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง ต้องระวังในผู้สูงวัย, ยืดเส้นกระตุ้นพลังยามเช้า

มาพูดคุยและสอบถามกันสด ๆ ในประเด็น “กล้ามเนื้อพร่อง ต้องระวังในผู้สูงวัย” โดย ธชาพิมพ์ สุขุมวาท หัวหน้างานเวชศาสตร์ฟื้นฟู การกีฬาและกายภาพบำบัด รพ.จุฬาภรณ์ ต่อด้วยช่วงปรับก่อนป่วย ชวนคนที่นั่งทำงานนาน ๆ มาฝึกบริหาร “ยืดเหยียดคลายเส้นยึด สำหรับคนนั่งน...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)