ผลการค้นหา

"ครูชาตรี ต่วนศรีแก้ว"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ทางนำชีวิต - โรงเรียนแห่งชีวิต

ทางนำชีวิต - โรงเรียนแห่งชีวิต
09:23 | 14 กันยายน 2563

ทางนำชีวิต - โรงเรียนแห่งชีวิต

ด้วยการมองเห็นปัญหาของการทำการเกษตร เเละด้วยความคิดนอกกรอบ ที่ทำให้ครูชาตรี ของโรงเรียนสถาพรวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม จึงได้ใช้พื้นที่ข้างโรงเรียนจัดทำ โรงเรียนวิถีชีวิต เพื่อนำเด็กนักเรียนมาอบรม โดยปรับใช้ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง สร้างหลักสูตร รู...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)