ผลการค้นหา

"ครูโปเต้"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ดูให้รู้ - โรงเรียนมัธยมผสมวิชาชีพในญี่ปุ่น

ดูให้รู้ - โรงเรียนมัธยมผสมวิชาชีพในญี่ปุ่น
10:59 | 24 กรกฎาคม 2563

ดูให้รู้ - โรงเรียนมัธยมผสมวิชาชีพในญี่ปุ่น

ตามครูมะนาว ครูโปเต้ ไปยังโรงเรียนที่เป็นการผสมผสานระหว่างโรงเรียนสายสามัญกับสายอาชีพเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งการเรียนการสอนที่เด็กสามารถเลือกเรียนสายอาชีพ ในโรงเรียนที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้ในตอนเรียนจบ นักเรียนก็จะได้วุฒิการศึกษาที่สามารถไปเรียน...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)