ผลการค้นหา

"ความเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

พลิกปมข่าว - มหัศจรรย์ข้าวไทย โอกาสในตลาดโลก

พลิกปมข่าว - มหัศจรรย์ข้าวไทย โอกาสในตลาดโลก
09:57 | 6 กันยายน 2563

พลิกปมข่าว - มหัศจรรย์ข้าวไทย โอกาสในตลาดโลก

หลังการปฏิวัติเขียว รัฐบาลส่งเสริมให้มีการขยายตัวของภาคการเกษตร จากเคยทำนาแปลงเล็ก ๆ ปลูกพืชปลูกผักกินเอง ก็ต้องหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยว นาแปลงใหญ่ เมื่อขาดความหลากหลายทางชีวภาพ ก็ต้องพึ่งพาสารเคมีและระบบชลประทาน ส่งผลให้ธรรมชาติขาดความสมดุล พลิกปมข่าว...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)