ผลการค้นหา

"จิตติมา พลิคามิน"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

​เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน

​เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน
11:17 | 26 กันยายน 2564

​เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน

​เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน สารคดีค้นหาเรื่องราวคนบนแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงในระดับพันธุกรรม DNA นำไปสู่ข้อมูลความรู้หลักฐานใหม่เพื่อตอบคำถามว่า "คนไทยคือใค...

​เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน - ​รวมเป็นไทย

​เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน - ​รวมเป็นไทย
14:01 | 11 พฤษภาคม 2564

​เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน - ​รวมเป็นไทย

ดำเนินเรื่องโดย จิตติมา พลิคามิน สารคดีตอนนี้จะเล่าเรื่องราวจากช่วงปลายยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอารยธรรมต่าง ๆ ในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยปัจจุบัน ผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การเกิดขึ้นและเติบโตของชุมชน รัฐ อาณาจักร จาก "ประเทศสยาม" เป็น "...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)