ผลการค้นหา

"ชุมชนคนมหัศจรรย์"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ชุมชนคนมหัศจรรย์

ชุมชนคนมหัศจรรย์
01:04 | 15 กันยายน 2564

ชุมชนคนมหัศจรรย์

ชุมชนคนมหัศจรรย์ ชีวิตที่พอเพียง เชื่อถือศรัทธา น้ำหนึ่งใจเดียวกัน สืบทอดภูมิปัญญา สู่ความเข้มแข็งสารคดีเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของชุมชนที่ลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง ชี้ให้เห็นปัญหาและแสวงหาทางออก จนสามารถแก้ป...

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - คน ผึ้ง ป่า

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - คน ผึ้ง ป่า
21:50 | 26 กุมภาพันธ์ 2564

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - คน ผึ้ง ป่า

"บ้านไสใหญ่" ชุมชนนักสู้ที่เคยผ่านสถานการณ์ลักลอบตัดไม้มาก่อน แต่เดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์ แต่ภายหลังที่กองทัพเข้ามาผลักดันกลุ่ม พคท.ออกนอกพื้นที่ ชาวบ้านจึงเริ่มกลับถิ่นฐาน กลุ่มแรก ๆ เข้ามาอาศัยทำไร่เลื่อนลอย, หาของป่า และ...

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - ดอกบัวบนดอยหลวง

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - ดอกบัวบนดอยหลวง
20:33 | 1 พฤศจิกายน 2563

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - ดอกบัวบนดอยหลวง

เมื่อความต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิตของชาวบ้านบัวเป็นไปอย่างยากลำบาก ข้าวที่ปลูกก็ฝากชีวิตไว้กับฟ้าฝนเพียงอย่างเดียว พวกเขาจึงหันหน้าเข้าสู่การตัดไม้ในป่าเพื่อขายให้กับนายทุนมารับซื้อ ความแห้งแล้งที่มาเยือนก็ยิ่งหนักขึ้นทุกวัน ก่อนที่จะหันมาทำไร่ยาสู...

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - สภากองไฟ

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - สภากองไฟ
20:00 | 10 มีนาคม 2564

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - สภากองไฟ

เมื่อความเจริญมากับถนนสายใหม่ ที่ทอดยาวลัดเลาะแนวเขา สิ่งที่ตามมาคือ การทำสัมปทานไม้ การลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่วิถีชีวิตของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า ปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ห้วยหินลาดนอกและห้วยหินล...

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - สามัคคี ห้วยสะพาน

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - สามัคคี ห้วยสะพาน
12:34 | 29 มีนาคม 2564

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - สามัคคี ห้วยสะพาน

เมื่อความเจริญคืบคลานเข้ามาในรูปแบบของทุน โดยใช้ชาวบ้านเป็นเครื่องมือ ในนามของความเจริญ ในการทำเกษตรเชิงเดี่ยวที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เป็นจำนวนมาก ป่าพื้นราบจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการบุกรุก ถาง และไถจนโล่งเตียน และเมื่อฝ่ายหนึ่งที่ต้องการรักษาป่า ซึ...

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - ป่าพะยูงผืนสุดท้าย

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - ป่าพะยูงผืนสุดท้าย
11:41 | 25 กุมภาพันธ์ 2564

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - ป่าพะยูงผืนสุดท้าย

ทุกเย็น ชาวบ้านหนองบั่ว อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเข้าเวรตามป้อมที่พวกเขาสร้างไว้รอบ ๆ ป่า ดงทำเลดอนใหญ่ จำนวน 5 ป้อม ป้อมละ 2 - 3 คน พวกเขาออกค่าน้ำมันรถมอเตอร์ไซด์กันเอง ออกค่าอาหารกันเอง และทำแบบนี้ทุกวันเป็นเวลานา...

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - วังตง คน ป่าเลน

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - วังตง คน ป่าเลน
20:18 | 12 เมษายน 2564

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - วังตง คน ป่าเลน

ย้อนกลับไปในอดีต สัมปทานป่าไม้ชายเลนส่งผลให้ป่าเสื่อมโทรมลง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2538 เกิดการยกเลิกสัมปทาน ความอุดมสมบูรณ์ของป่าก็เริ่มกลับมา เมื่อป่าฟื้นตัว ชาวบ้านชุมชนบ้านบางลา ต.นาทอน อ.ทุ้งหว้า จ.สตูล ก็กลับเข้ามาใช้ประโยชน์อีกครั้ง จนกระทั่ง พ.ศ. 2...

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - ป่าไม้บนปลายปืน

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - ป่าไม้บนปลายปืน
10:09 | 7 พฤศจิกายน 2563

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - ป่าไม้บนปลายปืน

การแย่งชิงทรัพยากรส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ทั้งคนจากภายนอกและภายในชุมชนเอง ชุมชนท่าหาด อำเภอแสนตุ้ง จังหวัดตราด ก็เช่นเดียวกัน หลังจากจากยกเลิกสัมปทานป่าก็เข้าสู่ยุครุ่งเรืองของการทำธุรกิจนากุ้ง ในปี พ.ศ. 2532 กลุ่มนายทุนเข้าบุกรุกจับจองพื้นที่ป่าชายเ...

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - มือที่มองไม่เห็น

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - มือที่มองไม่เห็น
16:08 | 29 กรกฎาคม 2563

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - มือที่มองไม่เห็น

ในอดีตกระแสการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในภาคใต้ ก่อให้เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าของนายทุน ป่าสงวนแห่งชาติและป่าเลนคลองท่าเรือ ในจังหวัดภูเก็ต ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการทำนากุ้ง ป่าชายเลนกว่า 3,000 ไร่ ถูกรุกล้ำหายไปกว่า 2,000 ไร่ เหลือเพียง...

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - ปกปัก เขาอ้ายโป้ด

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - ปกปัก เขาอ้ายโป้ด
09:18 | 6 มกราคม 2564

ชุมชนคนมหัศจรรย์ - ปกปัก เขาอ้ายโป้ด

จากอดีตคนตัดไม้ที่ไม่เคยมองเห็นคุณค่าของพืชพันธุ์และสมุนไพร รู้แต่เพียงว่า "ไม้" คือวัตถุดิบในการผลิตถ่านหุงต้ม ประกอบกับการทำมาหากินของชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญสมัยนั้นยากเข็ญอยู่มาก สิ่งเดียวที่พอทำได้ของทั้งหมู่บ้านคือ การเผาถ่าน จุดเปลี่ยนในชี...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการ ชุมชนคนมหัศจรรย์ โครงการ Commissioning 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการ ชุมชนคนมหัศจรรย์ โครงการ Commissioning 2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23:25 | 21 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการ ชุมชนคนมหัศจรรย์ โครงการ Commissioning 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าแรก > จัดหาพัสดุและรายการ > จัดหารายการ > ประกาศผล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการ ชุมชนคนมหัศจรรย์ โครงการ Commissioning 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการ ชุมชนคนมหัศจรรย์ โครงการ Commissioni...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)