ผลการค้นหา

"ซีรีส์ชุดนาฏกรรมรามายณะ"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

Spirit of Asia - นาฏกรรมรามายณะแห่งอุษาคเนย์

Spirit of Asia - นาฏกรรมรามายณะแห่งอุษาคเนย์
19:31 | 27 มกราคม 2563

Spirit of Asia - นาฏกรรมรามายณะแห่งอุษาคเนย์

มหากาพย์รามายณะ ถือเป็นคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่สอดแทรกคติธรรมและหลักปรัชญาไว้ในฉากการต่อสู้ระหว่างความดี ความเลว ความจงรักภักดี การหักหลังทรยศ ผ่านกาลเวลามานับพันปี ก่อนที่เส้นแบ่งเขตแดนรัฐชาติจะเกิดขึ้น มหากาพย์รามายณะได้เดินทา...

Spirit of Asia - สืบสานและส่งสารนาฏกรรมรามายณะ

Spirit of Asia - สืบสานและส่งสารนาฏกรรมรามายณะ
12:23 | 1 มกราคม 2563

Spirit of Asia - สืบสานและส่งสารนาฏกรรมรามายณะ

เรื่องราวรามายณะที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกลายมาเป็นนาฏกรรมแห่งท้องถิ่น ถูกสืบสานผ่านกาลเวลาโดยมีมนุษย์เป็นตัวแปร ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และนาฏกรรมรามายณะ แตกแขนงกลายเป็นสายใยยึดโยงระหว่างครอบครัว ชุมชน และรัฐ การสืบสานนาฏกรรมรามายณะมีวิธีการที่ต่า...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)