ผลการค้นหา

"ตามุยสไตล์ พื้นที่เติมพลัง"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

อยู่ดีมีแฮง - ตามุยสไตล์ พื้นที่เติมพลัง

อยู่ดีมีแฮง - ตามุยสไตล์ พื้นที่เติมพลัง
23:19 | 7 มิถุนายน 2563

อยู่ดีมีแฮง - ตามุยสไตล์ พื้นที่เติมพลัง

มากันที่ภาคอีสาน บ้านตามุย อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี กับความพยายามลุกขึ้นมาออกแบบและบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ผ่านการท่องเที่ยวที่ใช้ทรัพยากรชุมชนเป็นพระเอกของเรื่องราว รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิดแก่เยาวชนในชุมชนติดตาม...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)