ผลการค้นหา

"ทางนำชีวิต"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ทางนำชีวิต - ยุติธรรม

ทางนำชีวิต - ยุติธรรม
21:41 | 26 ตุลาคม 2561

ทางนำชีวิต - ยุติธรรม

ความยุติธรรมเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อิสลามให้ความสำคัญ และถูกกล่าวถึงในคัมภีร์อัลกุรอานหลายครั้ง ดังตัวอย่างเช่นใน ซูเราะฮฺ นิสาฮฺ – 135 ความว่า "ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงเป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม จงเป็นพยานเพื่ออัลลอฮฺ และแม้ว่าจะเป็นอันตรายแก่ตัวข...

ทางนำชีวิต - ครอบครัว

ทางนำชีวิต - ครอบครัว
06:20 | 26 กันยายน 2562

ทางนำชีวิต - ครอบครัว

ครอบครัว เป็นสถาบันหลักที่สำคัญของมนุษย์ เป็นหน่วยแรกของการบ่มเพาะผู้คนก่อนออกมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม อิสลามจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากหลักคำสอนทั้งในคัมภีร์อัลกุรอาน และวจนะของท่านศาสนทูตที่ระบุรายละเอียดอย่างชัดเ...

ทางนำชีวิต - ศีลอด

ทางนำชีวิต - ศีลอด
08:24 | 17 กุมภาพันธ์ 2563

ทางนำชีวิต - ศีลอด

การถือศีลอดและการอดอาหาร มีความเกี่ยวข้องกับทุกศาสนานับตั้งแต่การใช้ชีวิตของชนชาติโบราณ เช่น ชาวอียิปต์โบราณ ชาวกรีกโบราณ ชาวโรมัน จนกระทั่งบรรดาผู้ที่นับถือศาสนาในปัจจุบัน โดยที่วิธีการถือศีลอดมีความแตกต่างกันไป ทั้งทางด้านเวลาและการงดอาหาร บางศาสนา...

ทางนำชีวิต - ล่อลวง

ทางนำชีวิต - ล่อลวง
18:13 | 14 มกราคม 2563

ทางนำชีวิต - ล่อลวง

นำเสนอเรื่องราวของการถูกล่อลวงจาก "อบายมุข" ที่เป็นสิ่งต้องห้ามในทุกสังคม ทุกศาสนาและความเชื่อ ถึงแม้อบายมุขจะควบคู่กับยุคแรกๆ ของการมีอยู่ของสังคมมนุษย์ แต่ประชาคมโลกในทุกยุคทุกสมัยต่างเห็นพ้องต้องกัน ในการกำหนดมาตรฐานขั้นพื้น ฐานของคำว่า "อบายมุข "...

ทางนำชีวิต - ตอบโต้

ทางนำชีวิต - ตอบโต้
10:53 | 14 เมษายน 2563

ทางนำชีวิต - ตอบโต้

อีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของชีวิตคือการตอบโต้ผู้ที่มาละเมิด ซึ่งบ่อยครั้งมักจบลงด้วยความแตกแยก ความขัดแย้ง หรือเลยเถิดไปถึงความรุนแรง อิสลามสั่งใช้ให้ผู้ศรัทธาตอบโต้สิ่งไม่ดีด้วยสิ่งที่ดีกว่า สอนให้เราอดกลั้น สั่งห้ามไม่ให้ตอบโต้ด้วยความรุนแรงนำเสนอเรื่อง...

ทางนำชีวิต - สงคราม

ทางนำชีวิต - สงคราม
02:48 | 26 เมษายน 2563

ทางนำชีวิต - สงคราม

มนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมที่ประเสริฐที่สุด เนื่องจากพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ให้เป็นผู้มีสติปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวมนุษย์จึงมีสัญชาตญาณใฝ่สันติมากกว่าความรุนแรง สัญชาตญาณนี้ได้เกื้อหนุนให้มนุษย์แสวงหาความเป...

ทางนำชีวิต - การเมือง

ทางนำชีวิต - การเมือง
14:57 | 28 พฤษภาคม 2563

ทางนำชีวิต - การเมือง

ศาสนาอิสลาม คือ ระบบซึ่งรวมวิถีทางการดำเนินชีวิตทั้งหมดในทุกๆแง่มุมของสังคมมนุษย์ คำสอนของศาสนาอิสลามประกอบไปด้วยวิธีการดำเนินชีวิตในทุกแง่มุม ตั้งแต่ความสะอาด กฎบัญญัติควบคุมการค้าขาย ไปจนถึงโครงสร้างและวิถีทางทางการเมืองดังนั้นศาสนาอิสลามจึงไม่สามา...

ทางนำชีวิต - ชุมชน

ทางนำชีวิต - ชุมชน
09:58 | 15 พฤศจิกายน 2563

ทางนำชีวิต - ชุมชน

ในทุกยุคสมัยมนุษย์ต่างใฝ่ฝันถึงสังคมที่เป็นสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งห่างไกลเหลือเกินกับสภาพความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบัน รายการในตอนนี้จึงจะนำเสนอเรื่องราวของชุมชนมุสลิม ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสังคมที่เป็นสุข ด้วยการนำมัสยิดมาเป...

ทางนำชีวิต - พรสวรรค์

ทางนำชีวิต - พรสวรรค์
01:07 | 15 พฤศจิกายน 2563

ทางนำชีวิต - พรสวรรค์

ความสามารถเฉพาะตัว หรือ พรสวรรค์ เป็นดั่งของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้า ที่ประทานให้กับมนุษย์ และเช่นเดียวกับสติปัญญา พรสวรรค์ ก็อาจกลายเป็นบททดสอบหนึ่งของชีวิต ว่าเราจะใช้ความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์ของเราไปกับเรื่องอะไรบ้างติดตามชมรายการทางนำชีวิต ชุด ชีว...

ทางนำชีวิต - บริวาร

ทางนำชีวิต - บริวาร
07:01 | 15 พฤศจิกายน 2563

ทางนำชีวิต - บริวาร

รายการมุ่งนำเสนอให้เห็นถึงแนวคิด ของการดูแลผู้อยู่ใต้ปกครองของผู้ที่เป็นผู้นำ ทั้งในเรื่องความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความสมถะ โดยอ้างอิงถึงหลักคำสอนในอิสลามรวมไปถึงเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ของผู้นำโลกอิสลามในอดีต นอกจากนี้ยังนำนำเสนอแนวคิดและวิธีปฏิบ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ประกาศราคากลาง สำหรับรายการทางนำชีวิต ศาสนาอิสลาม

ประกาศราคากลาง สำหรับรายการทางนำชีวิต ศาสนาอิสลาม
19:20 | 23 กันยายน 2560

ประกาศราคากลาง สำหรับรายการทางนำชีวิต ศาสนาอิสลาม

...

ประกาศราคากลาง สำหรับรายการทางนำชีวิต ศาสนาอิสลาม

ประกาศราคากลาง สำหรับรายการทางนำชีวิต ศาสนาอิสลาม
03:49 | 20 มกราคม 2564

ประกาศราคากลาง สำหรับรายการทางนำชีวิต ศาสนาอิสลาม

ไทยพีบีเอสใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ในการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)