ผลการค้นหา

"ทีมโพควา"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

The North องศาเหนือ - จับตากล้วยตานี

The North องศาเหนือ - จับตากล้วยตานี
13:37 | 8 มีนาคม 2560

The North องศาเหนือ - จับตากล้วยตานี

128 ล้านบาทต่อปี นี่คือรายได้รวมของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยตานี ที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ที่นอกจากขายในประเทศยังโด่งดังไกลเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกดาวเด่นสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีติดตามกับทีม "โพควา" ใน The North องศาเหนือ ตอน จับตากล้วยตานี ในร...

The North องศาเหนือ - สูงวัย Social​

The North องศาเหนือ - สูงวัย Social​
19:19 | 3 พฤศจิกายน 2561

The North องศาเหนือ - สูงวัย Social​

The North องศาเหนือ กับการเรียนรู้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงวัยที่ไม่เพียงแต่พูดคุยทักทายในกลุ่มเพื่อน แต่ยังนำมาสู่การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในสังคมจริงของชุมชน เพื่อระดมความช่วยเหลือดูแลกัน ทั้งจิตอาสาออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุหรือการพบปะพูดคุยคลายเหงาของ...

The North องศาเหนือ - คนรุ่นใหม่สายใยไทย-จีน​

The North องศาเหนือ - คนรุ่นใหม่สายใยไทย-จีน​
06:11 | 13 สิงหาคม 2562

The North องศาเหนือ - คนรุ่นใหม่สายใยไทย-จีน​

สถานการณ์การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย เมื่อปัจจุบันภาษาจีนเข้ามามีบทบาทกับประเทศไทยมากขึ้น การศึกษาไทยและคนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวอย่างไรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ทีม "โพควา" ชวนปรับทิศและคิดต่อกับ T...

The North องศาเหนือ - จับตากล้วยตานี

The North องศาเหนือ - จับตากล้วยตานี
19:53 | 6 ตุลาคม 2562

The North องศาเหนือ - จับตากล้วยตานี

128 ล้านบาทต่อปี นี่คือรายได้รวมของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยตานี ที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ที่นอกจากขายในประเทศยังโด่งดังไกลเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกดาวเด่นสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีติดตามกับทีม "โพควา" ใน The North องศาเหนือ ตอน จับตากล้วยตานี ในร...

The North องศาเหนือ - แม่สะเรียง ผังเมืองในฝัน​

The North องศาเหนือ - แม่สะเรียง ผังเมืองในฝัน​
10:50 | 4 พฤศจิกายน 2562

The North องศาเหนือ - แม่สะเรียง ผังเมืองในฝัน​

เริ่มต้นกับเรื่องราวการปรับตัว ปรับเปลี่ยนผังเมืองแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งถือเป็นเมืองที่มีการจัดผังให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนของคนแม่สะเรียง ทีมโพควาลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้เข้าสู่การเป็นผังเมืองใ...

The North องศาเหนือ - "เทพ" ตั้งปณิธาน

The North องศาเหนือ - "เทพ" ตั้งปณิธาน
13:20 | 8 พฤศจิกายน 2562

The North องศาเหนือ - "เทพ" ตั้งปณิธาน

The North องศาเหนือ และทีมโพควา ไปติดตาม คุณเทพ เพียมะลัง นักวิชาการเกษตรผู้มุ่งมั่นเดินตามศาสตร์พระราชา นำโมเดล "โคกหนองนา" มาปรับใช้แก้ไขปัญหาข้าวโพดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของภาคเหนือ ที่ ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อพลิกฟื้นเขาหัวโล้นให้เป็นเขาหัว...

The North องศาเหนือ - รอยทางที่พ่อสร้างไว้​​

The North องศาเหนือ - รอยทางที่พ่อสร้างไว้​​
22:56 | 21 ตุลาคม 2561

The North องศาเหนือ - รอยทางที่พ่อสร้างไว้​​

The North องศาเหนือ ชวนก้าวเดินตามรอยทางพ่อหลวงไปพร้อม ๆ กับชาวพิจิตร ที่ยังคงยึดแนวทางของพ่อหลวงในการดำเนินชีวิตและขับเคลื่อนสังคมด้วยใจอาสา คนพิจิตรตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ติดตามสิ่งดี ๆ ที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่ได้จากพ่อหลวง กับทีมโพควา ในตอน รอ...

The North องศาเหนือ - ก่อนจะเป็นนาแปลงใหญ่​

The North องศาเหนือ - ก่อนจะเป็นนาแปลงใหญ่​
04:57 | 6 กุมภาพันธ์ 2562

The North องศาเหนือ - ก่อนจะเป็นนาแปลงใหญ่​

The North องศาเหนือ พาไปดูกระบวนการกว่าจะเป็นนาแปลงใหญ่ ที่ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร แหล่งปลูกข้าวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เมื่อชาวนาพิจิตรรวมกลุ่มหาทางออกให้กับตัวเองกับนโยบายนาแปลงใหญ่ ที่กำลังถูกตั้งคำถามในหลายพื้นที่ ชวนปรับทิศและคิดต่อกับชีวิตชาวนาแ...

The North องศาเหนือ - ระบบขนส่งอัจฉริยะ Smart City

The North องศาเหนือ - ระบบขนส่งอัจฉริยะ Smart City
11:59 | 23 มิถุนายน 2562

The North องศาเหนือ - ระบบขนส่งอัจฉริยะ Smart City

The North องศาเหนือ ชวนมาสัมผัสการเดินทางแบบ Smart City กับเมืองท่องเที่ยวอย่าง จ.เชียงใหม่ ที่ต้องเร่งพัฒนาการเดินทางให้สะดวกและทันสมัย เพื่อให้เกิดทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และต้องสอดคล้องกับทั้งวิถีชีวิตคนเมืองและนักท่องเที่ยว ระบบขนส่งมวลชนเ...

The North องศาเหนือ - เรียนแสนสุข

The North องศาเหนือ - เรียนแสนสุข
12:40 | 23 พฤษภาคม 2562

The North องศาเหนือ - เรียนแสนสุข

The North องศาเหนือ ทีมโพควา ชวนสัมผัสห้องเรียนกลางป่า ที่มีความสุขที่สุด ของเด็ก ๆ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน การศึกษาทางเลือกที่เอาฐานภูมิปัญญาชุมชนมาใช้ในการสอน เพื่อฝึกให้เด็กที่นี่เรียนเพื่อใช้ชีวิต ไม่ได้เรียนเพื่อสอบแข่งขัน พร้อ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)