ผลการค้นหา

"นักศึกษาวิชาชีพครู"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ห้องเรียนเร้าความสนใจ

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ห้องเรียนเร้าความสนใจ
15:41 | 10 เมษายน 2564

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ห้องเรียนเร้าความสนใจ

เพราะการจัดการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่การยืนสอนหน้าชั้นเรียนอย่างเดียว ดังนั้น ในตอนที่ 2 เหล่าบรรดานิสิตและนักศึกษาวิชาชีพครู ทั้ง 4 คน ในรายการ จึงต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ และส่งเสริมให...

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ
21:21 | 2 กุมภาพันธ์ 2564

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

โจทย์สัปดาห์นี้ เหล่านิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูจะต้องสร้างการเรียนรู้ ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต และมีแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพราะครูต้องเป็นมากกว่าผู้สอน ครูต้องเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจด้วย ดังนั้นสิ่งที่ครูยุคใหม่ควร...

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ​ภารกิจสร้างคน

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ​ภารกิจสร้างคน
12:22 | 31 มกราคม 2562

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ​ภารกิจสร้างคน

เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปดูแนวทางการบ่มเพาะนิสิตนักศึกษาของแต่ละสถาบันกันว่า พวกเขาวางแผนและพัฒนานิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูของตนเองอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งเปิดมุมมองใหม่ ด้วยการตามไปดูแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาวิชาชีพของมหาวิทยาลัยยามากะตะ ณ ประเทศญี่ปุ่น ...

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ​ภารกิจสร้างคน

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ​ภารกิจสร้างคน
00:45 | 11 เมษายน 2564

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ​ภารกิจสร้างคน

เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปดูแนวทางการบ่มเพาะนิสิตนักศึกษาของแต่ละสถาบันกันว่า พวกเขาวางแผนและพัฒนานิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูของตนเองอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งเปิดมุมมองใหม่ ด้วยการตามไปดูแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาวิชาชีพของมหาวิทยาลัยยามากะตะ ณ ประเทศญี่ปุ่น ...

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ภารกิจพิชิตใจ

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ภารกิจพิชิตใจ
01:35 | 18 กุมภาพันธ์ 2564

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ภารกิจพิชิตใจ

สัปดาห์แรกของรายการจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบรรดานิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูว่า แต่ละคนเป็นใครมาจากไหน จากนั้นพวกเขาจะได้รับโจทย์สำหรับภารกิจแรก ซึ่งก็คือ ภารกิจพิชิตใจ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ทักษะแรกของการเป็นครูที่ควรมี คือการละลายพฤติกรรมผู้เรียน และ...

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - สังคมคือการเรียนรู้ การเรียนรู้จากชีวิตจริง

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - สังคมคือการเรียนรู้ การเรียนรู้จากชีวิตจริง
13:24 | 19 กุมภาพันธ์ 2564

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - สังคมคือการเรียนรู้ การเรียนรู้จากชีวิตจริง

ในสัปดาห์นี้ นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูจะต้องตีความจากโจทย์ “สังคมคือการเรียนรู้ การเรียนรู้จากชีวิตจริง” ซึ่งพวกเขาจะต้องนำเรื่องราวในชีวิตจริงที่มีอยู่รอบตัว ไม่ว่าจะมาจากสื่อต่าง ๆ หรือสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป มาสร้างการเรียนรู้ ที่จะทำให้ผู้เรียนสามา...

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ​ร่วมด้วยช่วยกัน

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ​ร่วมด้วยช่วยกัน
12:04 | 22 ธันวาคม 2563

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher - ​ร่วมด้วยช่วยกัน

หนึ่งในทักษะที่คนรุ่นใหม่ควรจะต้องมีก็คือ การรู้จักการทำงานเป็นทีม รู้หน้าที่และบทบาทของตนเอง ดังนั้น ในตอนที่ 3 ของรายการ ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher จะพาคุณผู้ชมไปดูว่า เหล่านิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูจะมีวิธีส่งเสริมผู้เรียนของตนเองให้เกิดการเ...

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher
08:35 | 14 กันยายน 2564

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher

ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher สารคดีกึ่งเรียลลิตี้เล่าเรื่องราวของนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 จำนวน 4 คน จาก 4 สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏอุ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)