ผลการค้นหา

"บันทึกขยะประจำวัน"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

สนุกเรียน - วิชาประสบการณ์ชีวิต : ภารกิจจดบันทึกขยะประจำวัน

สนุกเรียน - วิชาประสบการณ์ชีวิต : ภารกิจจดบันทึกขยะประจำวัน
20:14 | 18 พฤษภาคม 2563

สนุกเรียน - วิชาประสบการณ์ชีวิต : ภารกิจจดบันทึกขยะประจำวัน

น้องเชรี ได้รับภารกิจในการจดบันทึกขยะที่ตัวเธอสร้างขึ้นในแต่ละวันว่าได้สร้างขยะมากน้อยแค่ไหน และขยะที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตตามปกติหรือไม่ รวมไปถึงข้อแนะนำว่าควรทำอย่างไร ภารกิจนี้ได้ทำให้น้องเชรีเรียนรู้และได้สะท้อนแง่มุมทางควา...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)