ผลการค้นหา

"บายิงจี สายเลือดโปรตุเกส – เมียนมา"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

Spirit of Asia - บายิงจี สายเลือดโปรตุเกส – เมียนมา

Spirit of Asia - บายิงจี สายเลือดโปรตุเกส – เมียนมา
09:14 | 31 มกราคม 2564

Spirit of Asia - บายิงจี สายเลือดโปรตุเกส – เมียนมา

ในช่วงปฐมบทการเดินทางสำรวจเอเชียของชาวยุโรป โปรตุเกสเป็นชาติแรก ๆ ที่ได้ออกเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อมาตั้งสถานีการค้า ค้นหาทรัพยากรธรรมชาติ และเผยแผ่ศาสนา มีชาวโปรตุเกสจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจตั้งหลักปักฐาน โดยมีเมียนมาเป็นหนึ่งในพื้นที...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)