ผลการค้นหา

"บ้านบางโทรัด"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ซีรีส์วิถีคน - “เรือขนเกลือ” วิถีชาวน้ำ จ.สมุทรสาคร

ซีรีส์วิถีคน - “เรือขนเกลือ” วิถีชาวน้ำ จ.สมุทรสาคร
13:54 | 6 มิถุนายน 2564

ซีรีส์วิถีคน - “เรือขนเกลือ” วิถีชาวน้ำ จ.สมุทรสาคร

“การใช้เรือบรรทุกเกลือ” ที่บ้านกาหลง และบ้านบางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลากหลายที่เกี่ยวกับน้ำทะเล เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ติดกับทะเล การทำ “นาเกลือ” เป็นสิ่งที่ทำกันมาเนิ่นนานตั้งแต่บรรพบุรุษ เกลือของที่นี่เป็นเ...

ซีรีส์วิถีคน - ​อาชีพเรือขนเกลือ

ซีรีส์วิถีคน - ​อาชีพเรือขนเกลือ
18:22 | 9 มิถุนายน 2564

ซีรีส์วิถีคน - ​อาชีพเรือขนเกลือ

เมื่อความเจริญและการขนส่งที่สะดวกกว่าเข้าถึงพื้นที่ "อาชีพการขนเกลือด้วยเรือ" กำลังอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่จะสูญหาย ทั้งเหตุผลของการไม่มีผู้สืบทอด และเรื่องค่าใช้จ่าย เป็นไปตามกลไกของความเปลี่ยน แต่ไม่ใช่กับที่ "บ้านบางโทรัด จ.สมุทรสาคร" ที่ยังมีคนในชุมช...

สถานีประชาชน - ค้านสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สถานีประชาชน - ค้านสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
20:54 | 5 มีนาคม 2564

สถานีประชาชน - ค้านสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ค้านสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาครชาวบ้านจากตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองและใกล้เคียง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากเศษซากวัสดุเหลือใช้และขยะ อ้างการประชุมประชาคมที่ผ่านมาไม่โปร่งใส เกิดความคัดแย้งใน...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)