ผลการค้นหา

"ป่าสนวัดจันทร์"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ความจริงไม่ตาย - ป่าสนวัดจันทร์

ความจริงไม่ตาย - ป่าสนวัดจันทร์
01:01 | 28 มิถุนายน 2563

ความจริงไม่ตาย - ป่าสนวัดจันทร์

ป่าสนที่บ้านวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ คือป่าสนธรรมชาติผืนใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดของไทย "ป่า คือ ชีวิตของชาวปกาเกอะญอ" จากการร่วมมือปกป้องรักษาป่าของชาวปกาเกอะญอที่บ้านวัดจันทร์ จึงทำให้ประเทศไทยยังคงมีป่าสนผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ มาจนถึงท...

ความจริงไม่ตาย - จามู ผู้เฒ่าแห่งป่าสน

ความจริงไม่ตาย - จามู ผู้เฒ่าแห่งป่าสน
11:53 | 3 กรกฎาคม 2563

ความจริงไม่ตาย - จามู ผู้เฒ่าแห่งป่าสน

การรวมตัวของชาวปกาเกอะญอครั้งใหญ่ นำโดย "ผู้เฒ่าจามู" ที่ต่อสู้กับอำนาจรัฐ เพื่อปกป้องผืนป่าสนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของไทย ป่าสนวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ คือมรดกที่มาจากการต่อสู้ของผู้เฒ่าจามู ผู้นำชาวปกาเกอะญอ ทำให้ทุกวันนี้ยังคงมีป่าสนผื...

หลงกรุง - ต้นชีวิต

หลงกรุง - ต้นชีวิต
22:06 | 20 มีนาคม 2562

หลงกรุง - ต้นชีวิต

 ที่ป่าสนวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่หนึ่ง ที่มีคนไทยเชื้อสายชาวปกาเกอะญออาศัยอยู่ เป็นสถานที่ซึ่งมีบรรยากาศธรรมชาติมาก เพราะคนปกาเกอะญอเขาได้ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ดูแลธรรมชาติ ไม่ทำร้ายธรรมชาติเป็นวิถีชีวิตที่ผูกผันกับธรรมชาติ  ทำ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)