ผลการค้นหา

"พระธรรมพัชรญาณมุนี"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ 15 รูป

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ 15 รูป
06:30 | 9 กรกฎาคม 2564

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ 15 รูป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะพระสงฆ์ จำนวน 15 รูป เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

วาทะ พระ ทอล์ก

วาทะ พระ ทอล์ก
11:47 | 19 กรกฎาคม 2565

วาทะ พระ ทอล์ก

วาทะ พระ ทอล์ก รายการสนทนาธรรมในมุมมองของคนรุ่นใหม่ ที่อาจไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าวัด ปฎิบัติธรรม จากหลาย ๆ เหตุผล รวมถึงการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่เชื่อได้ว่าคนส่วนใหญ่ล้วนมีจิตใจดีงาม และยั...

พื้นที่ชีวิต - วันปีใหม่แบบชาวพุทธ

พื้นที่ชีวิต - วันปีใหม่แบบชาวพุทธ
20:58 | 13 เมษายน 2564

พื้นที่ชีวิต - วันปีใหม่แบบชาวพุทธ

แม้พุทธศาสนาจะบอกว่า "เวลาเป็นเรื่องสมมติ" แต่ชีวิตของเราก็เป็นเรื่องที่สืบต่อมาจากอดีต และจะสืบต่อไปข้างหน้า ดังนั้น อดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงเป็นสิ่งที่สืบเนื่องต่อกันมา แล้วปีใหม่แบบชาวพุทธควรเป็นแบบไหน ? ชีวิตที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งความสำเร...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)