ผลการค้นหา

"พีรพล ระเวกโสม"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ตอบโจทย์ - ​ทางออก “คนต่างวัย” ปมขัดแย้ง “ม็อบการเมือง”

ตอบโจทย์ - ​ทางออก “คนต่างวัย” ปมขัดแย้ง “ม็อบการเมือง”
21:52 | 15 เมษายน 2564

ตอบโจทย์ - ​ทางออก “คนต่างวัย” ปมขัดแย้ง “ม็อบการเมือง”

ร่วมสนทนาประเด็นความเห็นต่างของคนต่างวัยในสังคมและการเมืองไทย และการเปิดใจรับฟังมุมมองระหว่างกันเพื่อลดความรุนแรงผู้ร่วมรายการพญ.จิราภรณ์ อรุณากูร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลพีรพล ระเวกโสม ตัวแทนภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทยภัสราวลี ธนกิจ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)