ผลการค้นหา

"พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

บ่ายโมง ตรงประเด็น - ประเด็นข่าว ( 31 พ.ค. 61)

บ่ายโมง ตรงประเด็น - ประเด็นข่าว ( 31 พ.ค. 61)
06:08 | 7 ธันวาคม 2562

บ่ายโมง ตรงประเด็น - ประเด็นข่าว ( 31 พ.ค. 61)

พูดคุยกับคุณวิจักขณ์ พานิช นักวิชาการด้านศาสนา และคุณพุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา ถึงแนวคิดศาสนาพุทธกับโลกยุคใหม่วิกฤตศาสนา สู่การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องไปกับวิถีคนรุ่นใหม่วัดบันดาลใจ ปรับโฉมวัดใหม่ พลิกพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ติดตามได้ในรายการบ่ายโมง ตรงปร...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)