ผลการค้นหา

"ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอังกฤษ"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ท้าให้อ่าน The Reading Hero - ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอังกฤษ

ท้าให้อ่าน The Reading Hero - ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอังกฤษ
17:32 | 15 กรกฎาคม 2563

ท้าให้อ่าน The Reading Hero - ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอังกฤษ

ท้าให้อ่าน เกมการอ่านของทุกครอบครัว เมื่อ "ทีมเด็ก" ที่เต็มไปด้วยจินตนาการ กับ "ทีมผู้ใหญ่" ที่มากด้วยประสบการณ์ ต้องมาปะทะกัน โดยใช้การอ่านเป็นอาวุธ!!! เพื่อตอบคำถาม 3 ข้อ คือ 1.คำถามจากหนังสือโจทย์ (20 คะแนน) 2.คำถามอ่านรอบตัว (30 คะแนน) 3.คำถามจาก...

ท้าให้อ่าน The Reading Hero - น้องไอดิน

ท้าให้อ่าน The Reading Hero - น้องไอดิน
06:27 | 3 เมษายน 2564

ท้าให้อ่าน The Reading Hero - น้องไอดิน

ท้าให้อ่าน เล่มโปรด การตอบคำถามจากหนังสือเล่มโปรดของนักอ่านตัวน้อย ที่คำถามแต่ละข้อจะกลายเป็นขุมทรัพย์หนังสือ มีมูลค่าดังนี้ข้อที่ 1 มูลค่า 2,000 บาทข้อที่ 2 มูลค่า 3,000 บาทและ ข้อที่ 3 มูลค่า 5,000 บาทสัปดาห์นี้พบกับเจ้าของเล่มโปรด น้องไอดิน ด.ญ.ลล...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)