ผลการค้นหา

"วัฒนธรรมกินได้"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

วัฒนธรรมกินได้

วัฒนธรรมกินได้
13:46 | 27 พฤษภาคม 2565

วัฒนธรรมกินได้

วัฒนธรรมกินได้ สารคดีที่นำเสนอวิถีชีวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี และเอกลักษณ์ของชุมชน ที่มีการทำธุรกิจในชุมชนที่เรียกว่า "ตลาดชุมชน" ผ่านการขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ด้วยคนในพื้นที่ โดยเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านการสัมภาษณ์เนื้อหาข้อมูลในช...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)