ผลการค้นหา

"วัฒนธรรมชวา"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

Spirit of Asia - เปิดตำรับอาหารพื้นบ้านชาวชวา

Spirit of Asia - เปิดตำรับอาหารพื้นบ้านชาวชวา
14:43 | 5 ธันวาคม 2562

Spirit of Asia - เปิดตำรับอาหารพื้นบ้านชาวชวา

สำหรับพวกเราแล้วอาหารเป็นอะไรมากกว่าอาหารเสมอ อาหารสามารถบ่งบอกวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอื่น ๆ อีกมากมาย ในบางพื้นที่อาหารได้กลายเป็นจุดขายในการท่องเที่ยว และสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเอง เช่นเดียวกับเกาะชวา ที่การกินของมนุษย์ได้ถูกนำมาดัดแปลงเพิ่มเติมเครื...

Spirit of Asia - เมืองโซโลกับรามายณะในชวา

Spirit of Asia - เมืองโซโลกับรามายณะในชวา
19:06 | 22 พฤศจิกายน 2562

Spirit of Asia - เมืองโซโลกับรามายณะในชวา

เกาะชวา เบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรม ความเชื่อท้องถิ่นเก่าแก่ ศรัทธาที่เดินทางมาพร้อมนักแสวงหา และศาสนาของผู้ปกครอง หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ณ ดินแดนแห่งนี้สุราการ์ตา หรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่า เมืองโซโล เป็นเมืองหนี่งในเกาะชวาที่มีคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธร...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)