ผลการค้นหา

"วันผังเมืองโลก"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

พลิกปมข่าว - ทำคลอดผังเมือง EEC

พลิกปมข่าว - ทำคลอดผังเมือง EEC
19:55 | 19 ธันวาคม 2562

พลิกปมข่าว - ทำคลอดผังเมือง EEC

8 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันผังเมืองโลก” เพื่อเน้นย้ำ เจตนารมย์ของการใช้ผังเมืองในการกำหนดทิศทางพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนที่สำคัญ ต้องมาจากการมีส่วนร่วม แต่ดูเหมือนร่างผังเมืองรวม EEC ที่เพิ่งผ่านมติ ครม. ยังคงมีคำถาม ว่าจะช่วยทำให้การพัฒนามีความยั่งย...

พลิกปมข่าว - ผังเมืองโลก ผังอนาคตไทย

พลิกปมข่าว - ผังเมืองโลก ผังอนาคตไทย
12:36 | 11 ธันวาคม 2562

พลิกปมข่าว - ผังเมืองโลก ผังอนาคตไทย

วันผังเมืองโลก 8 พฤศจิกายน ในปีนี้หลายประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญของ "การวางผังเมือง" ที่เป็นรากฐานของการพัฒนา ไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตอนนี้ กำลังถูกตั้งคำถามว...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)