ผลการค้นหา

"วิจักขณ์ พานิช"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

บ่ายโมง ตรงประเด็น - ประเด็นข่าว ( 31 พ.ค. 61)

บ่ายโมง ตรงประเด็น - ประเด็นข่าว ( 31 พ.ค. 61)
06:08 | 7 ธันวาคม 2562

บ่ายโมง ตรงประเด็น - ประเด็นข่าว ( 31 พ.ค. 61)

พูดคุยกับคุณวิจักขณ์ พานิช นักวิชาการด้านศาสนา และคุณพุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา ถึงแนวคิดศาสนาพุทธกับโลกยุคใหม่วิกฤตศาสนา สู่การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องไปกับวิถีคนรุ่นใหม่วัดบันดาลใจ ปรับโฉมวัดใหม่ พลิกพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ติดตามได้ในรายการบ่ายโมง ตรงปร...

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด - เกาะชายผ้าเหลือง

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด - เกาะชายผ้าเหลือง
18:48 | 28 ตุลาคม 2559

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด - เกาะชายผ้าเหลือง

 หากจะกล่าวถึงศาสนา ในด้านหนึ่งมันมีพละกำลังในการปลดปล่อยปัจเจกบุคคลให้เป็นอิสระ ในขณะที่อีกด้านหนึ่งมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการควบคุมและกักขังมนุษย์ ในห้วงยามแห่งการปฏิรูปเช่นนี้ คงหนีไม่พ้นที่จะต้องทำความเข้าใจว่า แท้จริงแล้วพุทธศาสนาในบ้านเรา...

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย - อนาคตสังฆราช อนาคตพุทธศาสนา

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย - อนาคตสังฆราช อนาคตพุทธศาสนา
01:52 | 3 มีนาคม 2560

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย - อนาคตสังฆราช อนาคตพุทธศาสนา

ไล่ลำดับเหตุการณ์ แจงปมขัดแย้งบนเส้นทางสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 เดินทางขึ้นเหนือทบทวนบทเรียนอดีตความขัดแย้งระหว่างนิกายในยุครัฐจารีตล้านนา และมองการก่อเกิดและความขัดแย้งในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัฐสมัยใหม่ มองปัญหาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ สู่ก...

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย - อนาคตสังฆราช อนาคตพุทธศาสนา

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย - อนาคตสังฆราช อนาคตพุทธศาสนา
22:13 | 11 กุมภาพันธ์ 2562

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย - อนาคตสังฆราช อนาคตพุทธศาสนา

ไล่ลำดับเหตุการณ์ แจงปมขัดแย้งบนเส้นทางสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 เดินทางขึ้นเหนือทบทวนบทเรียนอดีตความขัดแย้งระหว่างนิกายในยุครัฐจารีตล้านนา และมองการก่อเกิดและความขัดแย้งในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัฐสมัยใหม่ มองปัญหาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ สู่ก...

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด - เกาะชายผ้าเหลือง

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด - เกาะชายผ้าเหลือง
21:08 | 29 พฤศจิกายน 2562

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด - เกาะชายผ้าเหลือง

หากจะกล่าวถึงศาสนา ในด้านหนึ่งมันมีพละกำลังในการปลดปล่อยปัจเจกบุคคลให้เป็นอิสระ ในขณะที่อีกด้านหนึ่งมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการควบคุมและกักขังมนุษย์ ในห้วงยามแห่งการปฏิรูปเช่นนี้ คงหนีไม่พ้นที่จะต้องทำความเข้าใจว่า แท้จริงแล้วพุทธศาสนาในบ้านเราม...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)