ผลการค้นหา

"วิถีลูกหาบ"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ซีรีส์วิถีคน - วิถีลูกหาบ หัวใจแห่งภูกระดึง บ้านศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

ซีรีส์วิถีคน - วิถีลูกหาบ หัวใจแห่งภูกระดึง บ้านศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
23:57 | 13 มิถุนายน 2564

ซีรีส์วิถีคน - วิถีลูกหาบ หัวใจแห่งภูกระดึง บ้านศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

"ลูกหาบ" หัวใจสำคัญแห่งภูกระดึง หมู่บ้านที่อยู่รอบ ๆ ภูกระดึง หลายหมู่บ้านที่มีอาชีพ "ลูกหาบ" แต่ไม่มีหมู่บ้านใดจะสู้บ้านศรีฐานได้ ผู้ใหญ่ไพจิตร เกตเวียง ผู้ใหญ่บ้านของที่นี่บอกว่า ผู้คนทุกเพศทุกช่วงวัยในหมู่บ้านล้วนเคยเป็นลูกหาบ และเป็นแบบนี้มาเกือบ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)