ผลการค้นหา

"สุริยา จินดาวงษ์"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ตอบโจทย์ - ทางรอด "ไทย" ถอดโมเดล "สิงคโปร์" คุมโควิด-19...?

ตอบโจทย์ - ทางรอด "ไทย" ถอดโมเดล "สิงคโปร์" คุมโควิด-19...?
09:17 | 5 มีนาคม 2564

ตอบโจทย์ - ทางรอด "ไทย" ถอดโมเดล "สิงคโปร์" คุมโควิด-19...?

ร่วมสนทนาประเด็นประเมินสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ และบทเรียนจากสิงคโปร์ กรณีการระบาดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติผู้ร่วมรายการผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสิงคโ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)